10 FOR I=0TO15:POKE53280,I:NEXT I 20 GOTO10 RUN

10 FOR I=0TO15:POKE53280,I:NEXT I 20 GOTO10 RUN


           
SHARE